Sunday, October 28, 2012

มูลนิธิ ซาย มูฟเม้นท์ - Zy Movement Foundation

ดูจากรายการ "เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์" เลยเก็บข่าว(บุญ) มาฝากครับ

Venturetec Marketing Company Limited ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทยโดยมอบเงินบริจาค 1 บาทต่อ 1 view เข้ามูลนิธิ Zy Movement Foundation (ZMF) เพียงคลิก
http://www.youtube.com/chefkanigangnamstyle 
โดยทางบริษัทฯตั้งเป้าเงินบริจาคไว้สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท กิจกรรมสิ้นสุดภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 นี้