Sunday, January 30, 2011

xmlrpc มันคืออะไรครับ

xmlrpc มันคืออะไรครับ: "- Sent using Google Toolbar"

xml รูปแบบฟอแมตของไฟล์แบบนึง
remote การใช้งานข้ามเครื่อง
procedure อธิบายไงดี ฟังก์ชั่นละกัน
call เรียก

การเรียกฟังก์ชั่น(procedure-service) ของเครื่องชาวบ้านด้วยฟอแมต xml

แปลแบบที่เข้าใจส่วนตัว


ที่ ใช้ใน wordpress ก็เช่น wp จะมีฟังก์ชั่นไว้ในรูปแบบ xmlrpc หากเราจะใช้งานฟังก์ชั่นนั้นก็กรอกตัวแปรเข้าไป แล้วเรียก เวลาทำงานส่งข้อมูล(เราไม่ได้เห็นหรอก) มันจะส่งหากันด้วยฟอแมต xml (เอาตัวแปรที่เราจะส่งไปทำในฟอแมต xml) แล้วส่งให้ระบบ wp ระบบ wp ก็จะเอาตัวแปรไปทำงานตามฟังก์ชั่น หาก return ค่าก็ส่งกลับแบบ xml หากไม่ต้อง return ก็ทำงานไปตามที่ถูกสั่ง