Saturday, May 24, 2014

หนักแผ่นดิน

ตอนนี้คงไม่มีเพลงไหนในประเทศไทย Hot เท่าเพลงนี้อีกแล้ว เพราะได้ยินกันทั้งวัน เกือบ 24 ฃั่วโมงกันทีเดียว จนมีศิลปินใน Youtube นำมา Cover ใหม่ กลายเป็นอีกอารมณ์หนึ่งที่ฟังแล้วดูไม่เคร่งเครียดเหมือนต้นฉบับ ฟังแล้วก็สามารถทำให้บรรยากาศที่กำลังตึงเครียดอยู่นี้ผ่อนคลายลงได้บ้าง

มาลองฟัง หนักแผ่นดิน Version ของ Vanilla Sunday กันครับเนื้อเพลงหนักแผ่นดิน

คนใดใช้ชื่อไทยอยู่ กายก็ดูเหมือนไทยด้วยกัน
ได้อาศัยโพธิ์ทองแผ่นดินของราชันย์ แต่ใจมันยังเฝ้าคิดทำลาย
คนใดเห็นไทยเป็นทาส ดูถูกชาติเชื้อชนถิ่นไทย
แต่ยังฝังทำกิน กอบโกยสินไทยไป เหยียดคนไทยเป็นทาสของมัน

หนักแผ่นดิน หนักแผ่นดิน คนเช่นนี้เป็นคนหนักแผ่นดิน (หนักแผ่นดิน!)
หนักแผ่นดิน หนักแผ่นดิน คนเช่นนี้เป็นคนหนักแผ่นดิน (หนักแผ่นดิน!)
คนใดยุยงปลุกปั่น ไทยด้วยกันหวังให้แตกกระจาย
ปลุกระดมมวลชนให้สับสนวุ่นวาย เพื่อคนไทยแบ่งฝ่ายรบกันเอง
คนใดหลงชมชาติอื่น ชาติเดียวกันเขายืนข่มเหง
ได้สินทรัพย์เจือจานก็ประหารไทยกันเอง ทีชาติอื่นเกรงดังญาติของมัน

คนใดขายตนขายชาติ ได้โอกาสชี้ทางให้ศัตรู
เข้าทลายพลังไทยให้สลายทางสู้ เมื่อศัตรูโจมจู่เสียทีมัน
คนใดคิดร้ายราวี ประเพณีของไทยไม่ต้องการ
เกื้อหนุนอคติ เชื่อลัทธิอันธพาล แพร่นำมันมาบ้านเมืองเรา

Version นี้ อาจจะไม่เหมาะกับสายอนุรักษ์ต้นฉบับนะครับ เพราะอาจจะคิดว่าทำให้คุณค่าของเพลงปลุกใจเพลงนี้ลดลงไปได้ ขอให้มองเป็นศิลปะจากศิลปินละกันนะครับ