Sunday, January 30, 2011

xmlrpc มันคืออะไรครับ

xmlrpc มันคืออะไรครับ: "- Sent using Google Toolbar"

xml รูปแบบฟอแมตของไฟล์แบบนึง
remote การใช้งานข้ามเครื่อง
procedure อธิบายไงดี ฟังก์ชั่นละกัน
call เรียก

การเรียกฟังก์ชั่น(procedure-service) ของเครื่องชาวบ้านด้วยฟอแมต xml

แปลแบบที่เข้าใจส่วนตัว


ที่ ใช้ใน wordpress ก็เช่น wp จะมีฟังก์ชั่นไว้ในรูปแบบ xmlrpc หากเราจะใช้งานฟังก์ชั่นนั้นก็กรอกตัวแปรเข้าไป แล้วเรียก เวลาทำงานส่งข้อมูล(เราไม่ได้เห็นหรอก) มันจะส่งหากันด้วยฟอแมต xml (เอาตัวแปรที่เราจะส่งไปทำในฟอแมต xml) แล้วส่งให้ระบบ wp ระบบ wp ก็จะเอาตัวแปรไปทำงานตามฟังก์ชั่น หาก return ค่าก็ส่งกลับแบบ xml หากไม่ต้อง return ก็ทำงานไปตามที่ถูกสั่ง

No comments: