Wednesday, September 25, 2013

อคติ ศักดิ์ศรี เหมือนม่านหมอกบังตา

อคติ ศักดิ์ศรี เหมือนม่านหมอกบังตา

สิ่งดีๆ ที่เคยทำอยู่ทุกวัน พอม่านหมอกเหล่านี้มาบังตา ก็ทำให้ความหมายผิดไป
 ม่านหมอกนี้ก็มีหลายระดับ...
ถ้าเบาบาง... ก็ยังสามารถหันหน้ามาพูดคุยกัน
ถ้าหนาทึบ... ก็ต้องใช้เวลาจนกว่ามันจะจางไป

จงระวัง อย่าให้ม่านหมอกนั้นหนา จนกลายเป็นควัน
มันจะทำให้อึดอัด สำลัก และขาดอากาศหายใจ....
กว่าควันนั้นจะจาง... มันอาจจะสายเกินไป

No comments: