Thursday, December 27, 2012

การแนะนำตัวเอง-ภาษาอังกฤษ

หลังจากที่เมื่อวานลองเขียนเรื่องเกี่ยวกับการทักทายภาษาอังกฤษให้เพื่อนๆ ได้อ่านกัน วันนี้ยังพอมีเวลาว่างเนื่องจากเป็นช่วงสิ้นปีงานเริ่มน้อยลง เลยเขียนขึ้นมาอีก 1 เีรื่องให้อ่านกันต่อในเรื่องของการแนะนำตัวครับ

การแนะนำตัวเองในภาษาอังกฤษนั้นก็ไม่ยากครับ ส่วนใหญ่มักจะเป็นการพูดง่ายๆ บอกรายละเอียดของตัวเองให้คู่สนทนาทราบ เช่น ขอแนะนำตัวเองก่อน แล้วตามด้วยชื่อ เป็นคนชาติอะไร ทำงานที่ไหน เป็นต้น ครับ เราลองมาดูรูปประโยคกันดีกว่า....
-    Let me introduce myself. / May I introduce myself. ขอแนะนำตัวเอง
-    My name is …(ชื่อ)…  /  I’m …(ชื่อ)…
-    I’m Thai. ฉันเป็นคนไทย (Thai ในการเขียนต้องใช้ตัวอักษรขึ้นต้นเป็นตัวใหญ่เท่านั้นนะครับ)
-    I work at ….(ชื่อบริษัท)....

ในกรณีที่เราไม่ได้ไปคนเดียว มีเพื่อนหรือทีมงานติดตามไปด้วย ก็ต้องทำการแนะนำให้คู่สนทนาได้รู้จักด้วย
-    This is …(ชื่อ...)
-    I’d (would) like you to know …(ชื่อ)...
-    I’d (would) like you introduce you to  ...(ชื่อ)...

แล้วถ้าไม่ได้พาเพื่อนมาคนเดียวล่ะ..???
-    Here’s (is) ...(ชื่อ)... and that’s (is) ...(ชื่อ)...

หลังจากที่ได้ทำการแนะนำตัวไปแล้ว ก็มักจะได้รับคำตอบจากคู่สนทนาเป็นประโยคดังนี้ครับ
-    (It’s) nice to meet you / see you.
-    I’m pleased to meet you / see you.
-    I’m glad to meet you / see you.
-    It’s a pleasure to meet you.
ทั้งหมดนี้แปลได้เหมือนๆ กันก็คือ ยินดีที่ได้รู้จัก หรือยินดีที่ได้เจอคุณ
เมื่อใดที่ได้ยินประโยคเหล่านี้ออกมา สามารถตอบกลับไปได้ด้วยความมั่นใจเลยว่า
-    Nice to meet you / see you, too.
ซึ่งการเติมคำว่า “too” นั้นจะมีความหมายว่า “เช่นเดียวกัน” ครับ

หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับ

No comments: